Teknik Aqiqah Agar Memperoleh Keuntungan

Aqiqah ialah penyembelihan domba/kambing untuk budak yang dilahirkan pada perian ke 7, 14, atau 21. Jumlahnya 2 termuda untuk bayi laki-laki & 1 termuda untuk bayi perempuan. Aqiqah menurutut tata susila artiya menyabet, memutus atau melubangi. Mampu dikatakan kalau aqiqah ialah rambut yang dibawa si bayi begitu lahir, serabut ini dikenal sebagai dengan aqiqah karena mesti dicukur. Hukum dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Zaman penyembelihan

1. Jika mengharuskan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Kalau tidak, oleh sebab itu pada hari ke-14. Dan jika yang demikian masih gak memungkinkan, maka

pada perian ke-21 dari hari kelahirannya.

2. Menyampaikan anak seri

3. Mencukur rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnyaHal-hal yang di syariatkan sehubungan secara aqiqah

1. Disunnatkan dalam memberi nama dan mencukur rambut (menggundul) pada hari ke-7 sejak hari iahirnya.

2. Bagi anak laki-laki disunnatkan beraqiqah beserta 2 termuda kambing pada itu bagi anak perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah ini terutama dibebankan kepada wali si bujang, tetapi piawai juga dilakukan oleh sanak yang lain

4. Aqiqah berikut hukumnya sunnah.Binatang sembelihan

1. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa menelaah apakah lelaki atau perempuan

2. Ruang yang dituntunkan oleh Rasul SAW berdasar pada dalil yang shahih yakni pada tarikh ke-7 semenjak kelahiran keturunan tersebut

Ukuran hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Kesayangan tidak buta total alias sebelah

2. Telinga gak terpotong lebih dari sepertiga

3. Gigi tidak ompong

4. Penumpu tidak timpang

5. Badan tidak lurus kering atau tulang tidak bersum-sum

6. Ekor bukan terpotong kian dari sepertiga

7. Fauna sembelihan gak gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan ataupun betina yang tak sedang hamil

Hikmah aqiqah

1. Prasarana memprokalmirkan kemunculan anak terhadap lingkungannya.

2. Perwujudan mereguk syukur dan kegembiraan atas bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat perkumpulan cinta suku paket aqiqah jogja yang berkumpul menghadiri tingkeban aqeqah

4. Ikut memuluskan masalah social dengan klasifikasi daging aqeqah

5. Menghubugkan antara bani dan orang2 tuanya elok dalam doa maupun syafaat di perian kiamat.

Itulah penjelasan mengenai aqiqah yang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa beranfaat dan menjadi wawasan kita semua.